Wysokotłuszczowa dieta wpływa na Twój mózg

Badanie przeprowadzone w Yale University wykazało, że dieta wysokotłuszczowa przyczynia się do nieprawidłowego  funkcjonowania podwzgórza, które odpowiedzialne jest za utrzymanie wagi i metabolizm. Wysokotłuszczowa dieta wpływa i stymuluje stan zapalny w podwzgórzu. Naukowcy obserwowali przebieg stanu zapalnego w podwzgórzu u zwierząt, zmiany były widoczne w mikrogleju czyli w  komórkach, które są pierwszą linią obrony centralnego układu nerwowego. Aktywacja komórek mikrogleju była spowodowana zmianami w ich mitochondriach. Ich mitochondria były mniejsze za co odpowiedzialne było białko UCP2, które reguluje poziom wykorzystania energii przez mitochondria. Pozbycie się tego białka z mitochondrium u zwierząt powodowało spożycie mniejszej ilości pokarmu i utrzymanie wagi mimo pozostawania na wysokotłuszczowej diecie.

Bibliografia:

   https://news.yale.edu/2019/09/05/high-fat-diets-affect-your-brain-not-just-your-physical-appearance