Czy niski poziom cholesterolu LDL wiąże się z dobrym zdrowiem?

Po przeprowadzeniu standardowego badania na poziom cholesterolu czyli tak zwany lipidogram. Zastanawia nas poziom cholesterolu LDL. Mówi się o nim, że jest złą frakcja cholesterolu, a jego zadaniem jest transport cholesterolu z wątroby do tkanek, powodując proces miażdżycy ( jest to opisane w skrócie, proces miażdżycy jest o wiele bardziej złożony ).  W takim razie może warto mieć jego poziom jak najniżej we krwi? Nie do końca! W badaniu opublikowanym na łamach czasopisma naukowego Neurology w 02.07.2019 przebadano w 2006 roku 96,043 ludzi, którzy nie mieli udaru, zawału lub nowotworu. Cyklicznie co 2 lata do 2012 pobierano im krew i badano poziom cholesterolu LDL. Badanie wykazało, że u osób których poziom cholesterolu LDL był poniżej 50 mg/dl, możliwość krwotoku śródmózgowego wzrosła o 169% w stosunku do osób których cholesterol LDL był na poziomie 70 – 99 mg/dl.

Wniosek nasuwa się jeden, zbyt wysoki poziom cholesterolu LDL związany jest z chorobami układu krwionośnego. Dlatego głównie, powinniśmy spożywać różnorodne produkty spożywcze, które pozwolą nam się cieszyć dobrym zdrowiem i wyrównanym poziomem cholesterolu LDL we krwi.

https://n.neurology.org/content/early/2019/07/02/WNL.0000000000007853