Rodzaj mięsa a poziom cholesterolu LDL we krwi?

Obecnie wiele mówi się o ograniczeniu spożycia czerwonego mięsa ze względu na jego wpływ na cholesterol ldl. Uważa się, że warto zamienić je na mięso drobiowe, które posiada mniej kwasów tłuszczowych nasyconych, które nie powinny podnosić ldl we krwi tak jak czerwone mięso.
Badanie opublikowane w The American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że spożycie mięsa drobiowego podnosiło poziom cholesterolu ldl na podobnym poziomie, co czerwone mięso, przy spożyciu podobnej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych.
Naukowcy podzieli losowo badanych na dwie grupy. Jedna z nich spożywała wysoką ilość tłuszczy nasyconych ( 13% energii ) a druga niski poziom tłuszczy nasyconych ( 7% energii ). Każda grupa kolejno była na diecie: z czerwonym mięsem, z drobiem i bez mięsa. Okres diety trwał 4 tygodnie po czym następowało od 2 do 7 tygodni odpoczynku i następnie przechodzono do kolejnej diety.
Badani zostali wybrani losowo z grupy osób o podobnym BMI, % zawartości tkanki tłuszczowej, obwodzie talii, poziomie tg ( triglicerydów ), cholesterolu całkowitego, ldl i hdl i apoliproteiny A i apoliproteiny B.
Grupa, która spożywała dużą ilość NKT ( nasyconych kwasów tłuszczowych ) liczyła 62 osoby w tym  27 mężczyzn i 35 kobiet. Grupa która spożywała małą ilość NKT liczyła 17 mężczyzn i 34 kobiety.
Doświadczenie wykazało, że dieta z czerwonym mięsem i mięsem drobiowym  zwiększyła na zbliżonym poziomie cholesterol całkowity. Ldl i apoliproteina B, nie miały wpływu na ciśnienie krwi, glukozę we krwi i stan śródbłonka tętnic zbadany przy pomocy EndoPAT. Na poziom cholesterolu nie wpłynęła ilość nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie. Obydwie grupy miały zbliżone wyniki cholesterolu całkowitego i ldl.

Wnioski z tego badania są jednoznaczne. Jeżeli nie ograniczymy choć trochę spożycia mięsa i nie zamienimy części białka zwierzęcego na białko pochodzenia roślinnego. To zamiana mięsa wołowego czy wieprzowego na drobiowe, nie będzie aż tak efektywne, odnośnie zmniejszenia ryzyka powstania chorób układu krwionośnego czy na obniżenie podniesionego cholesterolu całkowitego i frakcji ldl.

Bibliografia:

https://academic.oup.com/ajcn/advance-article/doi/10.1093/ajcn/nqz035/5494812